Behandling vid hälsporre

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin.
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2020-06-06
Dela
Gilla

Det finns bra behandling vid hälsporre (plantarfasciit), vilka syftar till att påskynda läkning eller ge avlastning och minskat lidande under utläkningen.


Behandling av hälsporre – plantarfasciit

De som har eller har haft hälsporre vet hur ont det kan göra och hur mycket det påverkar vardagen. Hälsporre läker ut av sig själv men det kan tå flera månader och ibland år. Det finns dock bra sätt att avlasta den överbelastade vävnaden med hälkoppsinlägg, skoinlägg och tejpning samt att stimulera läkning av hälsporre med stötvågsbehandling, laserbehandling och kortisoninjektion.


Hälkoppsinlägg – specialinlägg vid hälsporre

Individuellt formade hälkoppsinlägg med höga, styva kanter för hälkudden ger mycket god avlastning av plantarfascian och dess fäste under hälen. Denna avlastning leder ofta till direkt lindring vid stående och gående. Med mindre smärta är det enklare att gå och stå med en mer normal belastning och med ett mer normalt gångmönster vilket minskar risken för överbelastningsbesvär i andra vävnader i fot och underben. En bra avlastningen kan också leda till snabbare utläkning av skadan. Anledningen till den goda avlastningen är att den djupa fasta hälkoppen ger ett optimalt stöd för hälkudden – den kan inte plattas ut och blir därmed tjockare än vid stående utan hälkopp – samt att krafterna upp mot hälen från underlaget fördelas ut i inlägget och går inte lika fokuserat upp mot hälen. Effekten av hälkoppsinlägg hos barn med hälsmärta har studerats av ett svenskt forskarteam i Karlstad och visar att hälens fettkuddes tjocklek ökar och att trycket under hälen minskar.

Vårdgivare som tillverkar hälkoppsinlägg

Ortopediska skoinlägg – fotbäddar

Individuellt formade eller gjutna ortopediska skoinlägg med uppbyggda kanter för hälkudden kan ge god avlastning och lindring av besvär av hälsporre (plantar fasciit). Hålfoten och plantarfascian avlastas och man kan ofta gå och stå med en mer normal belastning och med ett mer normalt gångmönster. Avlastningen kan även leda till snabbare utläkning. Vanligtvis uppstår en direkt helt eller delvis smärtlindring.

Vårdgivare som tillverkar ortopediska skoinlägg


Stötvågsbehandling – shockwave therapy vid hälsporre (plantarfasciit)

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där tryckvågor med given styrka och frekvens bearbetar den skadade vävnaden. Stötvågsbehandling (shock wave therapy) leder till en rad effekter i vävnaden som man tror är orsaken till snabbare läkning (förbättrad funktion och minskad smärta). Behandlingen har god effekt och många individer blir bra eller mycket bättre på 3-5 behandlingar. Stötvågsbehandling kan göra ont att få, men det är stor variation i huruvida man tycker att det smärtar. Generellt kan sägas att ju mer irriterad hälsporrebesvären är desto mer värk kan kännas under själva stötvågsbehandlingen. De flesta upplever att det är mer eller mindre ”gott-ont” och det upplevs så gott som alltid som klart uthärdligt.

Vårdgivare som behandlar med stötvågsbehandling


Tejpning av häl och fotvalv

Att med hjälp av tejp avlasta plantarfascian under några veckor är en behandlingsmetod som fungerar bra. Tejpningen skall göras om varje vecka, fem veckor i följd. En del blir helt bra av denna behandling och en del behöver ytterligare behandling med exempelvis ortos, skoinlägg eller stötvågsbehandling för att bli frisk.

Vårdgivare som tejpar vid hälsporre


Skor med mjuk och dämpad sula

Skor med mjuk och väldämpad samt rundad sula brukar lindra vid ömma hälar. Det finns vardags, promenad, city, löparskor, arbetskor och skyddskor som lämpar sig bättre än andra och idag kan de oftast beställas hem fraktfritt och med fri bytesrätt. Specialskor med extra mjuka sulor är ofta så sköna att när man haft en sådan vill man gärna fortsätta köpa dem.

Skor för hälsporre


Skydd och ortoser

Hälsporrestrumpa, mjuka eller hårda hälkoppar och nattstrumpor upplevs av många ge lindring och kan vara ett första steg av smärtlindrande produkter att prova.

Sätt som minskar lidandet och ökar aktivitetsförmågan är rekommenderat.

Skydd och ortoser vid hälsporre


Medicin – smärtstillande och antiinflammatorisk (NSAID) vid hälsporre

Smärtnedsättande medicin som paracetamol lindrar smärtan men påskyndar inte läkningen.
Inflammationshämmande medicin (NSAID) lindrar smärtan och dämpar inflammation och kan provas. Besvären kan återkomma då tablettkuren avslutas.

Vårdgivare som förskriver läkemedel


Injektionsbehandling

En eller en serie kortisoninjektioner i fästet kan ha god effekt mot hälsporre – plantarfasciit. Denna behandling brukar provas först då ovanstående behandlingar och åtgärder ej hjälpt. Det finns vissa risker med kortisoninjektioner och det bör utföras av specialist i ortopedisk medicin eller en van läkare. Efter en kortisoninjektionsbehandling bör man vara särskilt försiktig med att belasta senvävnaden under de följande 1-2 veckorna för att minska risken för ruptur. Därefter bör patienten kallas på återbesök och eventuellt fortsatt injektionsbehandling.

Vårdgivare som kan tillfrågas angående injektionsbehandling vid hälsporre


Kirurgisk behandling

Som sista utväg kan senvävnaden behandlas operativt. Skadad vävnad skärs bort eller så görs en avlossning av plantarfascian från dess fäste med förhoppning om att den följande nyläkningen skall ge bättre resultat än innan. Detta görs först om ingen annan behandling har fungerat och sällan på besvär kortare tid än ett år.


Hitta vårdgivare för diagnos och behandling av hälsporre