Stötvågsbehandling vid hälsporre

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2015-02-11
Dela
Gilla

Stötvågsbehandling vid hälsporre

Stötvågsbehandling vid hälsporre stimulerar läkning i vävnaden och brukar leda till snabbt minskade besvär och snabbare utläkning. Det är bra att kombinera stötvågsbehandling med någon form av avlastning som gjutna hälkoppsinlägg, ortopediska skoinlägg med bra stöd för hälkudden eller tejpning.

Fokuserad och radial stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling benämns också; ESWT – extracorporeal  shock wave therapy eller tryckvågsbehandling. Stötvågsbehandling delas upp i fokuserad stötvågsbehandling respektive radial stötvågsbehandling och vad gäller vetenskapliga stödet för stötvågsbehandling av hälsporre har studier av god kvalitet visat att både radial och fokuserad stötvågsbehandling har god effekt. Vid jämförande studier av metoderna har radial stötvågsbehandling visat på bättre behandlingseffekt.

Hur fungerar stötvågsbehandling?

En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden. En rad reaktioner ses i vävnaden vid stötvågsbehandling och dessa tillskrivs den förbättrade belastningståligheten i vävnaden som sedan följer. Följande effekter uppstår vid stötvågsbehandling:

 • Ökad cellmembrans permeabilitet
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Smärtlindring
 • Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer

Läs mer om förklaringsmodell och det vetenskapliga stödet vid stötvågsbehandling här

Så här går en stötvågsbehandling till

Undersökning och diagnos

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa diagnos. Vet man inte vad som orsakar besvären och var skadan i vävnaden är är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.

Behandlingsprocedur

Behandlingen tar ca 5 min och upprepas med 5-7 dagars mellanrum. Totalt brukar 3-5 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

Smärtsamt men uthärdlig behandling

Behandlingen gör oftast ont eller ”gott-ont” men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Man bör avstå från instensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon parallell behandling som kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering av hög dos. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.

Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.

Då stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens läkningssystem rekommenderas inget samtidigt intag av inflammationshämmande medicin. Undvik därför intag av detta de senaste 5 dagarna före behandling, under pågående behandling eller direkt efter avslutad behandling.

Vid följande fall bör man inte stötvågsbehandla

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Om du har cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran
 • Fokuserad stötvågsbehandling ska normalt inte ges vid behandling med acetylsalicylsyra (Trombyl) eller hög dos omega-3 fettsyror
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet

Dessa vårdgivare erbjuder stötvågsbehandling vid hälsporre